TECHNICKÉ VYBAVENIE BUDOV/ELEKTROTECHNIKA

Divízia Technické vybavenie budov PKE vystupuje ako všestranný, produktovo neutrálny realizátor komplexných silnoprúdových a slaboprúdových zariadení vrátane technického pozáručného servisu.

Pritom sa spoliehame na dlhoročné skúsenosti a kompetenciu mimoriadne kvalitne vyškolených zamestnancov.
Zameriavame sa aj na súkromných aj verejných zadávateľov.

S orientáciou na optimálny efekt zákazníka vám dodáme:

 • strednonapäťové zariadenia do 20 kV,
 • dieselové záložné napájacie agregáty,
 • systémy neprerušiteľného elektrického napájania,
 • nízkonapäťové rozvody a hlavné rozvádzače,
 • meracie, riadiace, regulačné systémy,
 • nemocničná inštalačná technika,
 • inštalácie so systémom inteligentných zberníc,
 • systémy núdzového osvetlenia,
 • systémové kabeláže výpočtovej techniky,
 • servis a údržbu,
 • realizačné projekty a inžinierstvo.