Projektový dizajn a manažment

Projektový dizajn

V osobnom rozhovore s vami objasníme technické rámcové podmienky a na základe vašich požiadaviek vypracujeme individuálny koncept riešenia.
Súčasne stále overujeme stabilitu, dostupnosť a udržateľnosť vypracovaného riešenia a hodnotíme jeho stálosť.

Naši skúsení a kompetentní projektoví manažéri fungujú ako vaša ústredná kontaktná osoba a sú vám k dispozícii so svojím know-how v každej fáze projektu.

Špeciálne funkcie a s tým spojenú realizáciu špeciálnych požiadaviek našich zákazníkov môžeme v primeranom časovom horizonte zrealizovať prostredníctvom nášho firemného oddelenia vývoja, a tým aj prostredníctvom našej integračnej základne.

Projektový manažment

Naši projektoví manažéri slúžia ako ústredné kontaktné osoby pre našich zákazníkov. Profesionálny a kompetentný priebeh zákazníckeho projektu vzhľadom na kladené požiadavky je pre nás samozrejmosťou.

Spoločnosti PKE ide primárne o dlhodobé sledovanie projektu, zákazníka a zákazníckeho vzťahu.
Popri realizácii projektu ponúkame aj dlhodobý styk so zákazníkom vrátane podpory počas servisnej fázy.