Výskum a vývoj

Výskum a vývoj PKE zodpovedá finálne za vývoj produktov PKE a vlastností špecifických pre tieto produkty.
Pracujeme podľa princípu lean & agile a zabezpečujeme interné kontinuálne zlepšenie procesov.

Vývoj pracuje so samostatne organizovanými tímami pre jednotlivé charakteristické znaky, ktoré sa spolu s vlastnosťami alokovanými vlastníkom výrobku transformujú na želané výrobky.

Na zvýšenie kvality sa dôraz kladie na najvyšší možný stupeň automatizácie testu, aby sa opakujúce sa finančne náročné činnosti softvérového testu vykonávali vďaka automatizovaným skúškam opakovane a v úzkej časovej nadväznosti na vývoj charakteristickej vlastnosti hospodárne a na zaistenie krátkych cyklov spätnej väzby.

Vývoj udržiava aktuálnu technologickú a procesno-technickú úroveň nielen u distribuovaných výrobkov prostredníctvom pravidelných technologických analýz a refactoringu, ale aj u zamestnancov na báze školení.

Vďaka účasti na národných a medzinárodných výskumných programoch sa spoločnosť PKE so svojím oddelením vývoja aktívne podieľa aj na priekopníckych konceptoch a technológiách v rámci svojej hlavnej činnosti v oblasti systémov bezpečnostného manažmentu, videosystémov, správy vstupu, riadiacich staníc a komunikácie vo väzenských priestoroch.