KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PKE zamestnáva veľké množstvo pracovníkov, ktorí v spoločnosti pôsobia už dlhé roky, poznajú ju od samotného začiatku a rástli spolu s ňou.

Túto okolnosť považujeme za veľkú výhodu, pretože sa zhromaždilo množstvo vedomostí, ktoré sa odovzdávajú našim novým zamestnancom. A naopak, je výhrou, keď noví zamestnanci prinášajú do spoločnosti nápady a impulzy. 

Pracujeme s modernými metódami vo všetkých technických oblastiach, od servisu až po naše firemné oddelenie vývoja, ktoré prostredníctvom najmodernejších metód a nástrojov vyvíja komplexné softvérové produkty a integračné platformy.

Spoločnosť PKE vám ako zamestnancovi ponúka dobrú pracovnú atmosféru a krátke procesy rozhodovania.
Zaujímame sa o dlhoročnú spoluprácu s našimi zamestnancami.
Len tak je možné zabezpečiť trvalý rozvoj spoločnosti.

Naši zamestnanci sa značne podieľajú na úspechu spoločnosti, takže pracovné sily s ich vedomosťami sú naším najväčším kapitálom.