TIRÁŽ

PKE Holding AG
Computerstraße 6
A-1100 Viedeň
office@pke.at
pr@pke.at

IČO PKE: 103264i
IČ DPH: ATU 15575606
Príslušný obvodný súd: OS Viedeň, DVR 0159701

Ronald Düller-predsednik sveta direktorjev
Bruno Faustka-član upravnega odbora
Matthias Koppensteiner-član upravnega odbora
Številka faksa + 43 50150 1032

Dizajn: Raffaela Alber, Marketing s styk s verejnosťou PKE

Zodpovedný za technickú implementáciu: Kraftl EDV – služby