TIRÁŽ

PKE Holding AG
Computerstraße 6
A-1100 Viedeň
office@pke.at
pr@pke.at

IČO PKE: 103264i
IČ DPH: ATU 15575606
Príslušný obvodný súd: OS Viedeň, DVR 0159701

 

Dizajn: Raffaela Alber, Marketing s styk s verejnosťou PKE

Zodpovedný za technickú implementáciu: Kraftl EDV – služby