Zľava doprava
Matthias Koppensteiner, člen predstavenstva
Ronald Düller, predseda predstavenstva
Bruno Faustka, člen predstavenstva

Naše hodnoty

Vzťah k našim zákazníkom, dodávateľom a zamestnancom je osobný a dlhodobý a charakterizuje sa vzájomným rešpektom, dôverou a prísľubom kvality na báze džentlmenskej dohody.

Spoľahlivosť a istota do budúcnosti majú pri našich projektoch najvyššiu prioritu. Ako poskytovateľa služieb nás determinujú, ako už naznačuje naše zaradenie, naše služby. Naše projekty hovoria jednoducho samy za seba!

Naším mottom je profesionálnosť, kompetentnosť, skúsenosť – nie sú to pre nás len heslá, ale aj hodnoty a princípy v celej spoločnosti, ktoré sú stredobodom všetkých našich činností.

Silný tím – naši zamestnanci sú v spoločnosti PKE v centre pozornosti, a práve preto je pre nás dôležitý ich profesionálny a osobný rozvoj. Každý zamestnanec spoločnosti PKE sa značne podieľa na úspechu spoločnosti, takže pracovné sily s ich vedomosťami sú naším najväčším kapitálom.